انتخابات آزاد یا آزادی انتخابات!؟

بار دیگر انتخابات و بار دیگر
«چپ، راست، کارگزار،....»!

وقتی دکتر احمدی نژاد در همایش قوه قضاییه از آزادی انسانها و کرامتشان یاد کرد و به قول بوق احمد توکلی(سایت الف)، بیش از 45 بار بر این مهم (آزادی) تأکید کرد، گمان نمیکرد که از پس و پیش این ماجرا، آن سه عده فوق الذکر، با تمسک به صرف بیان این واژه توسط وی، طبق معمول، سوءاستفاده چیهای این سه جریان را کوک کنند و او متهم به همراهی با دشمنان! جمهوری اسلامی و ولایت امر بشود.

اما خب، این اقتضای طبیعتشان که نه؛ از ره کین است!

الغرض...

قابل توجه فقط این نکته که:

البته که دکتر در آن همایش دم از آزادی زد؛ اما آزادی در کاندیدا شدن بر اساس لیاقت و نه بر اساس امضاهای جنابان نمایندگان و «برخی» بزرگان! لکن آزادی انتخاباتی که رؤوس فتنه و اعوان و انصار و تابعین و جماعت «سمعت بذالک فرضیت به» از آن دم زدند و میزنند، همانا خارج شدن انتخابات از دست مجری منحرف! آن و وارد شدن نخاله ها و تفاله ها در انتخابات و عدم فیلتراسیون آنان توسط شورای نگهبان است. میان آزادی دکتر تا آزادی اینان، تفاوت از زمین تا آسمان است.

پس به هوش یا اولی الابصار!

/ 0 نظر / 18 بازدید